Vitajte na stránke URN:NBN pre Slovensko

URN:NBN Resolver pre Slovensko zabezpečuje rozpoznávanie URN:NBN identifikátorov s kódom krajiny SK a sprístupňovanie voľne dostupných informácií o entitách, ktoré sú ich nositeľmi. URN:NBN identifikátor je jednoznačný a trvalý identifikátor, ktorý je prideľovaný entitám v partnerských inštitúciách . Medzi registrované entity patria predovšetkým autority, digitálne objekty a kultúrne objekty. URN:NBN Resolver pre Slovensko je prostriedkom pre referencovanie uvedených entít prostredníctvom trvalo asociovaných URL adries a trvalo dostupných informácií na stránke URN:NBN Resolver.