PRÍKLADY URN:NBN

Príklady URN:NBN identifikátorov:

Poradie Identifikátor Názov Popis
1. urn:nbn:sk:cair-au-1as4s Samo Chalupka Identifikátor autority
2. urn:nbn:sk:cair-do-1as4s Kniha Identifikátor digitálneho objektu
3. urn:nbn:sk:cair-ko-1as4s Socha Identifikátor kultúrneho objektu